Træfældning

Det er flot med træer i haven eller på naturgrunden, men bevoksningen kan hurtigt tage overhånd, så det kan være nødvendigt med træfældning eller beskæring.

Træet står måske tæt op ad huset, drivhuset eller ved blomsterbede, hvor det kan være en vanskelig opgave at foretage træfældning. Det kan også være en smuk udsigt, der generes af tæt bevoksning eller store træer. Kraftige storme kan forårsage væltede eller beskadigede træer, hvor det kan være nødvendigt med efterfølgende træfældning eller nedskæring.

TJ Anlægsgartner har det nødvendige udstyr og den nødvendige ekspertise og erfaring i at løse forskelligartede opgaver. For os er det yderst vigtigt, at træfældning udføres med stor præcision og sikkerhed.

TJ Anlægsgartner tilbyder professionel træfældning indenfor kategorierne:

– Almindelig træfældning
Træfældning Holbæk, Odsherred, fældning af træ

– Nedskæring af træ fra lift
Træfældning Holbæk, Odsherred, nedskæring af træ fra lift

– Topkapning ved klatring, – tilbydes via samarbejdspartner
Træfældning Holbæk, Odsherred, topkapning af træ

Efter træfældning tilbyder vi udskæring til brændestykker samt oprydning og bortskafning af grenaffald. Det kan være en god ide at lave grenmaterialet om til flis, som så efterfølgende kan anvendes i havens bede. Hvis man ønsker stub og trærødder fjernet, kan vi sørge for rodfræsning, som er et godt alternativ til opgravning af rødder.

TJ Anlægsgartner er naturligvis ansvarsforsikret

–    Vores sikkerhed
–    Din sikkerhed

 

Vi har base i Odsherred men tilbyder træfældning og træbeskæring på det meste af Sjælland og København. Udgangspunktet er dog primært hele Odsherred, Holbæk og øvrige Vestsjælland.